Kategorijos
Kategorijos
Atsiliepimai
Atsiliepimai
"
Net be akciju pigiau nei kitur. Nuolat čia perku ir viskuo patenkintas
"
Rekomenduoju visiems! Pigiau Durex prezervatyvų negausit
"
Naudojam ir greitai baigsis. Žadam pirkti iš čia vėl
"
Viskas patinka, neutralus įpakavimas, kokybiškos prekės
"
Patikimi! Perku jau nebe pirmą kartą, aukštos kokybės lubrikantai
"
Gausus prekių asortimentas, daug negirdėtų, bet kokybiškų prekių
"
Viskas patinka, neutralus įpakavimas, kokybiškos prekės
"
Visiems rekomenduoju, išbandžiau Kimono firmos prekes, labai patiko
"
Ačiū už tvarkingai supakuotą siuntą ir greitą pristatymą.
"
Malonus aptarnavimas, nesitikėjau tokio operatyvumo
"
Itin kokybiškai supakuota, ką žadėjo, tą ir gavau

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje safesex.lt taisyklės

  1.  Bendrosios nuostatos.
   1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje 
   www.safesex.lt.
   1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
   1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
   1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
   1.3.3. juridiniai asmenys;
   1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
   1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
   1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 4 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
   1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
  2.  Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
   2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
   2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.).
   2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
   2.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
   2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
   2.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

   2.7.Pirkėjas gali teikti prašymus ar skundus dėl mūsų internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje –http://ec.europa.eu/odr/.
   2.8.Pirkėjas turi galimybę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir pirkėjo kilusius ginčus remiantis civilinio kodekso 6.2287 str. 16 p.
   2.9. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
  1.  Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
    3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės 
   www.safesex.lt teikiamomis paslaugomis.
   3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
   3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
    3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  2.  Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
    4.1. El. parduotuvėje  
   www. safesex.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
   4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
   4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
    4.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: el. bankininkystė, Paysera, PayPal, bankiniu pavedimu, bitkoinų pavedimu, atsiskaitymas mokėjimo kortele, atsiskaitymas pristatymo metu, atsiskaitymas MoQ. Detalesnė prekių atsiskaitymo informacija pateikiama: 
   https://www.safesex.lt/content/1-apmokejimas
    4.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
  3.  Prekių kokybės, garantijos.
   5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
   5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
   5.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių.
    5.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
  4.  Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
   6.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
   6.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
    6.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės 
   www.safesex.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
   6.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
    6.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje 
   www.safesex.lt yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
    6.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
  5.  Rinkodara ir informacija.
   7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
   7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
   7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
   7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
    7.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
  6.  Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka.
   1. 1.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

           Elektronine bankininkyste (angl. Bank link);

           Paysera;

           Paypal;

           Bankiniu pavedimu;

           Atsiskaitymas mokėjimo kortele;

           Atsiskaitymas pristatymo metu (papildomai kainuoja 1.50 Eur.);

           Daugiau informacijos rasite skiltyje Apmokėjimas.

  1.  Pristatymas. 

9.1. Teikiame nemokamą pristatymą visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) nepriklausomai nuo pristatymo būdo ar pirkinių sumos. Daugiau informacijos apie pristatymą rasite skiltyje Pristatymas.

  1.  Prekių grąžinimas

10.1. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės ir SafeSex.lt su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

10.1.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

10.1.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

10.1.3. vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

10.2. Pirkėjas per 30 (trisdešimt) dienų nuo siuntos gavimo turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai SafeSex.lt el. paštu pagalba@safesex.lt arba paskambinęs telefonu +370 6 133 1337 ir pasirinkdamas vieną iš šių taisyklių 1 punkto reikalavimų. Pasibaigus 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui pretenzijos dėl prekių nepriimamos. Detalesnę informaciją rasite skiltyje Grąžinimas.

  1.  Baigiamosios nuostatos.

 11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

  11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.